ข้อมูลพันธุกรรมพืช

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณพืชที่พบเห็นในเขตพื้นที่ ทั้งพืชพรรณรวมไปถึงพืชสมุนไพรที่น่าสนใจ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

ข้อมูลพันธุกรรมพืช ทั้งหมด

ตะเคียนทอง (Lron wood)

ลำต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม้ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลม เปลือกสีน้ำตาลดำ ใบเดี่ยวเรียบสลับ รูปไข่แกมหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-15 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา

ตะแบกนา ตะแบกไข่ (ตะแบก)

ผิวเปลือกเรียบ เป็นมัน สีเทาหรือเทาอมขาว มีรอยแผลเป็น เป็นหลุมตื้นตลอดลำต้น ใบเดี่ยว ติดตรงข้ามหรือเยื้องกัน ในรูปขอบขนานหรือรูปหอก ขอบใบมักม้วนขึ้นทั้งสองข้าง ใบอ่อนออกสีแดงสั้น

เทียนบ้าน (-)

ไม้พุ่มล้มลุก ขนาดต้นประมาณ50-80 ซม. ลำต้นอวบสีเขียวอ่อน โปร่งแสง ใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนกันรอบ ใบแคบเรียวยาวแหลม ขอบใบเป็นจักรคล้ายฟันเลื่อย


ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติรำไพพรรณี (Rambhai Barni Natural Resources Database System : RB-NRDS)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000